PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Praxe - N402080
Anglický název: Practice
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Sýkora David doc. Dr. RNDr.
Anotace -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (14.02.2017)
Studenti provedou praxi bud na pracovišti externím nebo ve škole, kde budou pracovat na zadaném projektu. Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D. (16.02.2017)

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí příslušných institucí.

2. Spojit a rozšířit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami praxe.

3. Využít praktických zkušení při hledání budoucího zaměstnání.

Literatura -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Žádná.

Studijní opory -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (14.02.2017)

Informace o podnicích na jejich webových stránkách.

Metody výuky -
Poslední úprava: Sýkora David doc. Dr. RNDr. (19.09.2013)

Praktické zaměstnání založené na využití teoretických zalostí při řešení konkrétních praktických zadaní.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D. (16.02.2017)

Potvrzení o absolvování praxe.

Vypracování zprávy z odborné praxe.

Sylabus -
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (14.02.2017)

1.-3. týden praxe v podniku, který odpovídá studijnímu zaměření studenta, vypracování zprávy z praxe.

4.Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb, vypracování protokolu o průběhu exkurze.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: VED402 (03.10.2013)

Absolvování předmětu N402064 Pokročilé separační metody analýzy léčiv.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (03.10.2013)

Absolvování předmětu N402064 Pokročilé separační metody analýzy léčiv.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D. (16.02.2017)

Potvrzení o absolvování praxe.

Vypracování zprávy z odborné praxe.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
2 / 3 56 / 84
 
VŠCHT Praha