PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Teorie a metody kriminalistiky - N402103
Anglický název: Theories and Methods of Criminology
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402035
Pro druh:  
Garant: Straus Jiří prof. PhDr. DrSc.
Záměnnost : M402035
Je záměnnost pro: M402035
Anotace -
Poslední úprava: VED402 (04.11.2013)
Předmět Teorie a metody kriminalistiky je teoretický předmět s výrazným metodologickým aspektem. Studentům umožní prohloubit a rozšířit znalosti kriminalistiky získané v bakalářském studiu, vybavit absolventy širokými znalostmi teorie kriminalisticky nových metod kriminalistiky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: VED402 (04.11.2013)

Student bude umět: Teoretické základy kriminalistiky a nové metody kriminalistiky, využití kriminalistických stop při identifikaci osob. Vysvětlit teoretické a praktické aspekty týkající se změn kriminalistických stop na výsledek kriminalistické identifikace.

Literatura -
Poslední úprava: Straus Jiří prof. PhDr. DrSc. (22.02.2018)

Z: PORADA, V., STRAUS, J. Teorie, metodologie a pokroky v kriminalistice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013,

Z: STRAUS, J., PORADA, V. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 417 s., ISBN 978-80-7380-666-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (04.11.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: VED402 (04.11.2013)

1. Kriminalistické učení o trestném činu, pachateli a oběti trestného činu

2. Teorie kriminalistických stop a identifikace

3. Metody kriminalistické vědy a kriminalistické praxe

4. Kriminalisticko-technické metody fyzikálně chemického a chemického zkoumání v kriminalistice

5. Nové metody kriminalisticko technického zkoumání

6. Nové metody kriminalistické taktiky

7. Znalecké zkoumání a expertizy

8. Nové metody znaleckého zkoumání v kriminalistice

9. Aktuální problémy taktiky výslechu, fyziodetekční vyšetření

10. Informační systémy v kriminalistice

11. Metody forenzních věd

12. Moderní metody kriminalistické dokumentace

13. Metodika vyšetřování násilných trestných činů

14. Metodika vyšetřování počítačové kriminality

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: VED402 (04.11.2013)

Žádné.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (04.11.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,6 16
Obhajoba individuálního projektu 0,6 16
Práce na individuálním projektu 0,6 18
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,6 18
Účast na seminářích 0,6 16
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha