PředmětyPředměty(verze: 863)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř analytické chemie I - N402503
Anglický název: Analytical Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kronďák Martin Ing. Ph.D.
Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402003
Z//Je záměnnost pro: B402005, N402003
Sylabus
Poslední úprava: TAJ402 (02.08.2006)

1. Gravimetrie, chelatometrie

2. Fluoridová iontově selektivní elektroda

3. Potenciometrická titrace

4. Coulometrie

5. Spektrofotometrie

6. Kapalinová chromatografie

7. Infračervená spektrometrie

 
VŠCHT Praha