PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Praktikum z kvantové chemie - N403047
Anglický název: Practical Quantum Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ403 (13.12.2013)

This tutorial directly follows the course of quantum chemistry. The goal is to provide practically based knowledge of quantum chemistry. The tutorial is recommended to those who use molecular modelling during their research.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (10.06.2013)

Student bude umět:

  • aktivně používat základní kvantově-chemické programy
  • řešit jednoduché úlohy aplikované kvantové chemie
Literatura -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Ph.D. (11.12.2012)

Z: T. Engel: Quantum Chemistry and Spectroscopy, Prentice Hall, New York, 2010, 978-0-321-61504-6.

Studijní opory -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Ph.D. (11.12.2012)

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/N403007.html

Sylabus -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Ph.D. (11.12.2012)

1. Přehled dostupných programů kvantové chemie

2. Geometrie molekuly, Z-matice

3. Grafický software

4. Optimalizace geometrie molekuly

5. Analýza elektronové vlnové funkce

6. Vibrační analýza

7. Termodynamika chemické reakce I

8. Termodynamika chemické reakce II

9. Reakční cesta, výpočet kinetických parametrů reakce

10. IR spektra, Ramanova spektra, rotační spektra, optická aktivita

11. Spektroskopie NMR

12. Výpočty excitovaných stavů I

13. Výpočty excitovaných stavů II

14. Modelování dějů v kondenzované fázi

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Slavíček Petr prof. RNDr. Ph.D. (11.12.2012)

Matematika I, Fyzikální chemie I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Účast na seminářích 0,5 14
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 70

 
VŠCHT Praha