PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Operační systémy a sítě - N409046
Anglický název: Operating Systems and Networks
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Staré označení: OSS
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čech Petr Ing. Ph.D.
Záměnnost : Z409046
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (07.07.2013)
Náplní předmětu je pokročilejší výklad architektury a funkce operačních systémů a počítačových sítí. Nedílnou součástí tématu je stručný úvod do oblasti vývoje výpočetních systémů a architektury počítačů. Samostatná část je pak věnována popisu počítačových a síťových komponent, popisu síťové komunikace a protokolů. Dále je zaměřena pozornost na význam vývoje software, jeho kategorizaci a vztah vůči hardware. Praktická část předmětu je více zaměřena na vyšší úroveň správy operačních systémů typu Windows a systémů unixového typu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (18.11.2012)

Studenti budou umět:

Rozumět obecným principům a architektuře operačních systémů.

Rozumět funkci počítačových sítí, síťových prvků a síťových protokolů.

Ovládat operační systémy typu Windows pomocí příkazové řádky.

Ovládat operační systémy s jádrem Linux pomocí příkazů shellu.

Literatura -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (18.11.2012)

Z:Shah Steve, Soyinka Wale, Administrace systému Linux, 2007, 978-80-247-1694-7

Z:Cafourek Bohdan, Windows 7, 2010, 978-80-247-3209-1

D:William E. Shotts, The Linux Command Line: A Complete Introduction, 2012, 978-1593273897

D:Doug Lowe, Networking All-in-One For Dummies, 2010, 978-0470625873

Studijní opory -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (29.03.2016)

http://www.abclinuxu.cz

http://www.root.cz

http://www.microsoft.com

Sylabus -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (19.11.2012)

1. Úvod. Historie a vývoj výpočetní techniky, počítačových sítí a informačních technologií.

2. Informace. Veličiny a jednotky užívané v IT. Číselné soustavy. Reprezentace čísel v počítači.

3. Počítače a jejich kategorie. Architektura počítače.

4. Hardware. Popis základních komponent počítače. Periferie.

5. Software. Kategorizace software. Vztah mezi hardware a software. Booleova logika.

6. Operační systémy. Historický vývoj a přehled. Definice funkce OS, architektura a principy práce OS. Procesy.

7. OS typu Windows. Vývoj a architektura jádra operačního systému. Správa a konfigurace OS MS Windows 7. Příkazová řádka.

8. OS Unix. Operační systémy Unix-like a současné trendy. Vývoj jádra Linux. Správa a konfigurace OS GNU/Linux. Příkazový interpret shell.

9. Souborové systémy. Správa uživatelů, skupin a jejich oprávnění v operačních systémech typu Windows a typu Unix.

10. Obecné principy práce počítačových sítí. Síťové komponenty. Síťová architektura. OSI model.

11. Síťové standardy a protokoly. Popis protokolů TCP/IP, FTP, HTTP, FTPS, HTTPS.

12. Struktura a popis vybraných typů lokálních počítačových sítí.

13. Bezpečnost počítačových sítí a počítačů. Autentizace, certifikáty, elektronické podpisy. Ochrana dat.

14. Zásady administrace počítačových sítí. Úloha správce sítě.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (05.07.2013)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čech Petr Ing. Ph.D. (25.03.2016)

V průběhu studia se vypracovávají dva samostatné projekty pro získání zápočtu. Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce. Předmět je zakončen písemným zkouškovým testem.

Poznámka:

  • Výuka probíhá pouze v zimním semestru.
  • Předmět lze zapsat do letního semestru pouze v případě, že byl v zimním semestru získán zápočet.
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 3,5 99
4 / 6 99 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 30
Zkouškový test 40

 
VŠCHT Praha