PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
  
Databáze - N409049
Anglický název: Databases
Zajišťuje: Laboratoř informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hoksza David RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N409049A
Anotace -
Poslední úprava: ROZ143 (10.05.2011)

V rámci předmětu se student seznámí se základními metodikami korektního návrhu relačních databází, efektivního přístupu k datům a transakčního zpracování. Dále se seznámí s dotazovacím jazykem SQL pro tvorbu databází a dotazování se nad nimi. Všechy získané znalosti budou prakticky procvičeny na zvolené databázové platformě (Microsoft SQL Server).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hoksza David RNDr. Ph.D. (19.11.2012)

Studenti budou schopni:

modelovat databázové systémy

vytvářet databáze v jazyku SQL

dotazovat se nad databázemi v jazyku SQL

vytvářet rozšířenou logiku nad databázovými systémy (T-SQL)

Literatura -
Poslední úprava: TAJ143 (19.11.2012)

Z: Ramakrishnan R., Gehrke J.: Database Management Systems, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 3 edition, 2002, 0072465638

Z: SQL Server Books Online, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214.aspx

D: Vieira, R.: Beginning Microsoft SQL Server 2008 Programming (Wrox Programmer to Programmer), Wrox, 2009, 0470257016

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ143 (27.09.2013)

Žádné

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: ROZ143 (10.05.2011)

V průběhu semestru se budou psát 3 zápočtové testy. Na konci semestru studenti skládají písemnou zkoužku.

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ143 (10.05.2011)

1. Základní pojmy, motivace, koneptuální modelování

2. Relace, korektní návrh relačního databázového systému, normalizace

3. Jazyk SQL - DDL + základy DQL

4. Jazyk SQL – spojování tabulek I.

5. Jazyk SQL – spojování tabulek II.

6. Jazyk SQL – agregace I.

7. Jazyk SQL – agregace II.

8. Efektivní přístup k datům – indexování

9. Optimalizace v SQL

10. Jazyk T-SQL – základy

11. Jazyk T-SQL – procedury I.

12. Jazyk T-SQL – procedury II.

13. Jazyk T-SQL – triggery

14. Komunikace s databází z aplikace

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ143 (11.12.2012)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 4 70 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha