PředmětyPředměty(verze: 913)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Odborná praxe - N409080
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M453001
Pro druh:  
Garant: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Čejková Jitka doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963003
Je záměnnost pro: M409022
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (16.12.2012)
Studenti absolvují třítýdenní praxi v průmyslovém podniku nebo výzkumné instituci. V rámci odborné praxe studenti získají praktické dovednosti potřebné pro své budoucí zaměstnání. Předmět je zaměřen jednak na aplikaci získaných odborných dovedností v praktické činnosti, jednak seznamuje studenta s formálními náležitostmi praktické činnosti (přijetí do pracovního vztahu, bezpečnostní školení, zvyklosti pracoviště), součástí předmětu je také vypracování závěrečná zpráva. Ta obsahuje jednak chronologický výčet prováděných činností a také technický popis uzlu, který si student zvolí.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (16.12.2012)

Studenti budou trénovat a budou umět:

  • prakticky využít znalosti získané při studiu
  • aplikovat znalosti nabyté ve výuce ostatních předmětů ve výrobním procesu nebo službách
  • řešit dílčí úkol jako součást týmu
  • vypracovat technický popis zvoleného uzlu

Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (16.12.2012)

1. Seznámení s provozem podniku nebo výzkumné instituce.

2. Prohlídka podniku nebo instituce.

3. Výběr popisovaného uzlu a jeho detailní studium.

4. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.

5. Písemné zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.

6. Obhajoba závěrečné zprávy o odborné praxi.

 
VŠCHT Praha