PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Procesy pro energetiku a speciality - N409081
Anglický název: Processes for energy and specialties
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kosek Juraj prof. Dr. Ing.
Zubov Alexandr Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: M409023
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha