PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Rozvoj sociálních kompetencí - N437037
Anglický název: Development of Social Competencies
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/kompetence
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: B837006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ437 (09.08.2013)
Záměrem tohoto předmětu je pomoci jeho absolventům v oblasti soft skills. Je zaměřený na posílení znalostí a dovedností v oblasti sociálních kompetencí, které jsou klíčové pro úspěšný start absolventů v zaměstnání. Významnou součástí předmětu je trénink komunikačních a prezentačních dovedností a také efektivního jednání s lidmi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ437 (09.08.2013)

Studenti budou umět:

Připravovat a prezentovat profesionální projevy před malou skupinou

Identifikovat své preferované styly řešení konfliktu a mezilidských interakcí

Porozumět organizační kultuře a reagovat na její požadavky

Určit své reakce na změny v organizaci a poznat, jak na změny efektivně reagovat

Literatura -
Poslední úprava: TAJ437 (09.08.2013)

D:Klapetek M.,Komunikace, argumentace, rétorika,Grada,Praha,2008,9788024726526

D:Klein H.M.,Kresse A.,Psychologie, základ úspěchu v práci.,Grada,Praha,2008,9788024724447

D:Plamínek J.,Vedení lidí, tymů a firem,Grada,Praha,2011,9788024736648

Studijní opory
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (21.09.2015)

http://kem.vscht.cz/predmety/kompetence

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ437 (02.09.2015)

1. Efektivní komunikace v organizaci

2. Rozvoj komunikačních dovedností

3. Prezentační dovednosti a jejich rozvoj

4. Strategie a taktiky při jednání se zaměstnanci

5. Obtížná jednání a vyjednávání

6. Řízení konfliktů

7. Metody systematického řešení problémů

8. Metody kreativního řešení problémů

9. Sociální role a rolové chování

10. Řízení a motivace

11. Týmová spolupráce

12. Spolupráce ve skupině

13. Time management

14. Změny v organizaci

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ437 (09.08.2013)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (20.09.2016)

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na (minimálně) 9 ze 14 přednášek a 6 cvičeních, přičemž na jednom z nich bude student prezentovat svůj referát.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.8 22
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 81 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha