PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Repetitorium středoškolské fyziky - N444002
Anglický název: Fundamentals of Physics: Repetition
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, --- [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc.
Alexa Petr Dr. RNDr.
Je záměnnost pro: B444004, AB444004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

1. Fyzikální veličiny, jednotky a převody

2. Počítání s vektorovými veličinami

3. Kinematika přímočarého a křivočarého pohybu

4. Dynamika přímočarého pohybu

5. Dynamika křivočarého pohybu

6. Mechanická práce, výkon, účinnost, mechanická energie

7. Pohyby těles v tíhovém a gravitačním poli

8. Statika tuhého tělesa

9. Pohyb tuhého tělesa

10. Archimédův zákon, hydrostatický tlak

11. Proudění ideálních tekutin

12. Základní úlohy z geometrické optiky

13. Základní úlohy ve stejnosměrných obvodech

14. Základní úlohy ve střídavých obvodech

Poslední úprava: Erudio (01.01.1999)
 
VŠCHT Praha