PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
  
Základy strojnictví - N444005
Anglický název: Fundamentals of Machinery
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 54 / 54 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Staré označení: ZS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (07.11.2012)

Předmět Základy strojnictví seznámí studenta s oborem, který představuje důležitou součást vzdělání inženýrů technického směru. Studenti chemie budou vzděláni v příbuzných technických odvětvích a budou schopni lépe komunikovat s ostatními odborníky průmyslových pracovních týmů. Mezi nejdůležitější součásti výuky patří základy technického kreslení, čtení technické dokumentace, vlastnosti konstrukčních materiálů a základy konstrukcí zařízení používaných v chemickém průmyslu (potrubí, čerpadla, tlakové nádoby, tepelné výměníky, součásti pro přenos rotačního pohybu...).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (07.11.2012)

Studenti budou umět:

Základy technického kreslení a čtení technické dokumentace

Základny programu CAD.

Orientovat se v oblasti strojírenských materiálů.

Orientovat se oblasti v oblastech strojírenských technologií, součástí strojů a konstrukcích průmyslových zařízení.

Literatura -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (22.11.2012)

Z: Základy strojnictví I, Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, ISBN: 80-7080-172-7

Z: Základy strojnictví I, Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, ISBN: 80-7080-232-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (22.11.2012)

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: TAJ444 (28.01.2008)

• lectures and consultations

• seminars mainly focused on technical drawing

• written tutorial texts and pictorial material

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: TAJ444 (28.01.2008)

Written test: the main part is the technical drawing of the requested technical component; next parts may include questions concerning material properties, types and usage of the industry machinery; technical calculations are the important part of the test.

Sylabus -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (07.11.2012)

1. Přehled technických oborů, historie a vývoj, etické a právní důsledky činnosti technika

2. Hlavní zdroje technických informací, základní náležitosti technického dokumentu

3. Výkresová dokumentace, druhy a způsoby vyhotovení

4. Základy technického kreslení ve strojírenství, v elektrotechnice a ve stavebnictví

5. Rozebíratelná spojení konstrukčních dílů (šroubové spoje, kolíky, klíny, pera)

6. Obtížně rozebíratelná a nerozebíratelná spojení (nýtování, lisování, svařování, pájení, lepení)

7. Konstrukční podsestavy, nosné konstrukce a upevnění aparatur v prostoru

8. Kovové konstrukční materiály používané v chemické a potravinářské praxi

9. Nekovové konstrukční materiály

10. Značení, vlastnosti a zkoušení nejčastěji používaných materiálů, povrchová ochrana

11. Potrubní sítě

12. Čerpadla, kompresory, vývěvy

13. Tlakové nádoby

14. Mechanické a elektrotechnické minimum (nejběžnější ruční nástroje a nářadí, zásady bezpečnosti práce, úrazy elektrickým proudem)

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (07.11.2012)

Mathematics, Physics, basics of Physical Chemistry

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (07.11.2012)

Matematika I, Fyzika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha