PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
  
Metrologie - N444012
Anglický název: Metrology
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 3 [hodiny]
Počet míst: 38 / 38 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Seidl Jaromír Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Seidl Jaromír Mgr. Ph.D. (14.11.2012)

Přednáška je zaměřena na základy legální i praktické metrologie. V první části semestru se studenti seznámí se státním i mezinárodním metrologickým systémem a s důležitými částmi zákona o metrologii (kategorizace měřidel, kalibrace a ověřování, státní etalonáž). V druhé části semestru se podrobněji seznámí s problematikou kalibrace a zajištění návaznosti v metrologii základních veličin (hmotnost, teplota, čas, tlak, geometrické, mechanické a elektrické veličiny). Velká pozornost je věnována odhadům nejistot.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Seidl Jaromír Mgr. Ph.D. (14.11.2012)

Studenti budou umět se orientovat v legální metrologii ČR a budou znát funkce metrologického systému ČR v zajištění návaznosti měření, kalibrace a ověřování měřidel. Získají znalosti o základních přístupech ke kalibraci a metodách odhadu nejistot.

Literatura -
Poslední úprava: Seidl Jaromír Mgr. Ph.D. (14.11.2012)

Z:Tůmová O.,Metrologie a hodnocení procesů,BEN-Technická literatura,Praha 2010,978-80-7300-2

D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2007,ISSN 1210-3543

D:časopis Metrologie,příloha č.1 k č. 4/2008,ISSN 1210-3543

D:časopis Metrologie,příloha č.2 k č. 4/2008,ISSN 1210-3543

D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2009,ISSN 1210-3543

D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2010,ISSN 1210-3543

D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2011,ISSN 1210-3543

Studijní opory -
Poslední úprava: Seidl Jaromír Mgr. Ph.D. (14.11.2012)

Zákon 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii ve znění pozdějších změn změn přijatých zákonem č. 119/2000 Sb. , zákonem č. 137/2002 Sb. a zákonem č. 226/2003 Sb.

http://www.cmi.cz/download.php?wdc=524

METROLOGIE V KOSTCE, TŘETÍ VYDÁNÍ, prosinec 2009, publikace ČMI volně ke stažení

http://www.cmi.cz/download.php?wdc=1637

Sylabus -
Poslední úprava: Seidl Jaromír Mgr. Ph.D. (13.11.2012)

1. Mezinárodní metrologické instituce a spolupráce, legální metrologie.

2. Státní metrologie, kategorie měřidel.

3. Podniková metrologie, řád podnikové metrologie, příručka jakosti.

4. Etalony, schémata návaznosti, podmínky přesné experimentální práce.

5. Vztah metrologie, normalizace a zkušebnictví.

6. Metrologické zabezpečení systémů řízení kvality.

7. Řízení procesu měření a statistické regulační diagramy.

8. Metrologie hmotnosti.

9. Metrologie teploty.

10. Metrologie času.

11. Metrologie tlaku.

12. Metrologie geometrických veličin.

13. Metrologie síly a mechanických veličin.

14. Metrologie elektrických veličin.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Seidl Jaromír Mgr. Ph.D. (13.11.2012)

Laboratoř fyziky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha