PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2014/2015
  
Laboratorní a přístrojová technika - N444029
Anglický název: Principles of Laboratory Instrumentation
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Fitl Přemysl Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)
Předmět je koncipován jako průřez fyzikálních principů, metodik měření, přístrojů a snímačů používaných v laboratořích pro měření následujících veličin: intenzity osvětlení, vibrací, vlhkosti v plynech, kapalinách a pevných látkách, hmostnosti, vakua, tvrdosti, drsnosti a profilu povrchů, elektrických veličin, elektrického a elektromagnetického pole a ionizačního záření. Studenti se rovněž seznámí s možností tvorby virtuálního měřicího přístroje pro snadné vyčítání dat z experimentů.
Literatura -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Z: Stephen A. Dyer, Survey of Instrumentation and Measurement, Wiley-Interscience, New York, 2001, 0-471-39484-X

Z: Béla G. Lipták, Instruments Engineers' Handbook, CRC Press, Boca Raton, 2003, 0-8493-1083-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Přednášky a laboratoře. Individuální projekt.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Písemná a ústní zkouška.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Fialová Jana (26.09.2013)

1. Measurement of conditions of the laboratory experiment: Variables affecting measurement accuracy. General methods of pressure measurement and temperature data loggers. Influence of the atmosphere composition on experiment, measurement of flow velocity and humidity. Measurement of light intensity, photometers, colorimeters. Measurement of vibration, accelerometers. Noise measurements.

2. Humidity measurement in gases: Theory, units. Psychrometry, optical and vibrational hygrometers, the use of adiabatic expansion, electrolytic sensors. Dilatation, resistive, capacitive hygrometers and resonant sensors. Spectral techniques (UV, VIS, IR, microwaves).

3. Humidity measurement in liquids and solids: Chemical methods, Karl Fisher titration, automatic titrators. Determination of water content by drying. Thermogravimetry and differential thermal analysis for the determination of moisture. Lyophilization. Separation methods (distillation, decantation, extraction, chromatography). Spectral methods. Conductivity method and capacitive sensors. Microwave and neutron moderation method.

4. Weighing: Theory, units. Lever, spring, cantilever and torsion balance. Strain, piezoelectric, inductive and magnetoelastic weight. Optical and capacitive sensors weights. Microbalance, balances based on QCM or SAW sensor. The use of atomic force microscopy for measuring of small masses. Hydraulic and pneumatic weight. Industrial scales.

5. Measurement of time, frequency and phase: Devices and circuits for frequency measurement. Counters. Oscillators. Atomic clocks. Time synchronization devices.

6. Vacuum apparatuses: Types and operating principles of vacuum pumps. Mechanical pumps (oil and oil-free rotary, turbomolecular, membrane and Roots). Diffusion pump. Sorption and condensation pumps. Measurement of vacuum, gauges. Leak detectors.

7. Instruments for measuring of electrical quantities: General instruments for measurement of voltage, current and resistance (digital multimeters, ohmmeters). Electrometers. Oscilloscopes. Bridge meters for measurement of capacity and induction. Impedance analyzers. Function generators. Amplifiers. Connection methods and limits for use.

8. Methods for measurement of electrical parameters: measurement of electric charge (in volume, on the surface, in the area). Methods for measurement of electrical current, inductance, capacitance and voltage. Measurement of electrical power.

9. Measurement of electrical conductivity in solids: Two-point and four-point method. Van der Pauw method.

10. Measurement of electromagnetic and magnetic fields: Sensors of electric and magnetic fields. Optical sensors. Measurement wavelength. Photodetectors, longwave radiation detectors. Hall effect and Hall effect sensor.

11. Measurement of ionizing radiation: Sources of radiation. Ionization detectors.

12. Apparatus for surface characterization: Measurement of hardness. Measurement of surface roughness. Profilers, atomic force microscopy. Optical methods for measuring of the layer thickness. Ellipsometry.

13. Calibration devices: Devices for generation of defined concentration of gases and vapors.

14. Collection and processing of experimental data: Virtual instrumentation. Software equipment.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ444 (03.10.2013)

Fyzika I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D. (19.11.2012)

Úspěšné složení písemné a ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,5 42
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha