PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Operační systémy a počítačové sítě - N445009
Anglický název: Operating Systems and Computer Networks
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hořejš Jan Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hořejš Jan Ing. (11.11.2012)
Předmět se zabývá základním fungováním počítačových sítí a principy operačních systémů. Vysvětluje jednotlivé vrstvy OSI modelu a rozvádí činnosti jednotlivých vrstev. Identifikuje nejběžnější nebezpečí v oblasti počítačových sítí a učí, jak nastavit jejich základní zabezpečení. Vysvětluje funkci a nastavení klíčových služeb nutných pro správné fungování moderní počítačové sítě.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hořejš Jan Ing. (11.11.2012)

Studenti budou umět:

Rozlišovat jednotlivé vrstvy OSI modelu a činnosti jednotlivých vrstev

Identifikovat nebezpečí v oblasti počítačových sítí a nastavit jejich základní zabezpečení

Nastavovat klíčové služby nutné pro správné fungování moderní počítačové sítě

Literatura -
Poslední úprava: Hořejš Jan Ing. (16.11.2012)

Z: J. Lasser, Rozumíme Unixu, Computer Press, 2002, ISBN: 80-7226-706-X

Z: J.C. Mackin, T. Northrup, Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure, MSPRESS, 2008, ISBN: 978-0-7356-2512-9

D: D. L. Shinder, Počítačové sítě, Softpress, Praha, 2003, ISBN: 80-251-0178-9

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)

www.linux.cz/

www.linux.org

Sylabus -
Poslední úprava: Hořejš Jan Ing. (11.11.2012)

1. Adresování sítí pomocí IPv4, maska sítě, pochopení a použití VLSM

2. Struktura počítačové sítě, dělení a charakteristiky, ISO/OSI model, protokoly TCP a UDP, základní pojmy

3. Operační systém Unix a Linux, základní vlastnosti, instalace

4. Linux Shell, základní příkazy a použití

5. MS Windows Server 2008, základní vlastnosti, instalace, ochrana serverů a dat pomocí BITLocker

6. Překládání jmen na IP adresy v lokální síti, NETBIOS, LLMNR a WINS v prostředí MS Windows

7. DNS server, základní pojmy, využití a nastavení v MS Windows Server 2008

8. DHCP, základní pojmy, vlastnosti a nastavení v MS Windows Server 2008

9. IPSec protokol, základní pojmy, vlastnosti a nastavení v MS Windows server 2008, Telnet

10. Připojování k síti, NAT a PAT, Wireless sítě, základní pojmy, nastavení a správa

11. Certifikáty, bezpečnost v počítačových sítích, základní pojmy, nastavení a správa

12. Backup a Recovery u MS Windows server 2008, základní pojmy, nastavení a správa

13. Clustery a High Availability (HA), základní pojmy, nastavení a správa

14. Storage Area Network (SAN), základní pojmy, nastavení a správa

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Průběžné a zápočtové testy 60
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha