PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Technické prostředky měření a řízení - N445015
Anglický název: Technical Instrumentation for Control
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)
Předmět Technické prostředky měření a řízení je základní předmět navazujícího magisterského studia pro obory, směřující k informatice, řízení procesů a měřicí technice. Předmět je koncipován ryze prakticky tak, aby student byl schopen nové vědomosti aplikovat při řešení inženýrských problémů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (15.12.2012)

Studenti budou umět:

Používat základní i pokročilé elektrotechnické součástky v oblasti měření a řízení procesů.

Aplikovat pokročilé automatizační techniky.

Používat kamerové a robotické systémy jako měřicí a akční členy.

Literatura -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (15.12.2012)

Z:Vlach,J.Řízení a vizualizace technologických procesů.BEN,Praha,1999,808605666X

D:Dušek,F.,Honc,D.,Matlab a Simulink, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2005,8071947768

Studijní opory -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (15.12.2012)

www.ni.com/

www.mathworks.com/

Sylabus -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

1)Úvod do předmětu. Systémy pro měření a řízení. Binární soustava

2)Senzory a akční členy. Přirozené a unifikované signály

3)Pneumatické obvody. Dvoupolohová a třípolohová regulace

4)Elektrické obvody. Základní elektrotechnické součástky

5)Operační zesilovače. Spojitá regulace. PID regulátor

6)Vzorkování signálu. Filtrace. A/Č převodník, Č/A převodník, PWM

7)Kombinační a sekvenční logické obvody. Sekvenční řízení

8)Klopné obvody. Čítač/časovač, registr

9)Počítač. Jednočipový mikropočítač. Periferie. Sběrnice. RS 232. USB

10)Typy diskrétních regulátorů. Diskrétní PID regulátor

11)Počítačové zpracování obrazu. Barevné modely. Připojení kamer

12)Bezdrátové technologie

13)Robotika

14)Aplikační příklady

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (15.12.2012)

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha