PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Administrace počítačových sítí - N445039
Anglický název: Computer Networks Administration
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hořejš Jan Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hořejš Jan Ing. (11.11.2012)
Předmět se zabývá aktivními síťovými prvky, jejich fungováním v jednotlivých vrstvách OSI modelu a jejich nastavením. Zaměřuje se především na použití a implementaci směrovačů a přepínačů v moderních počítačových sítích. Identifikuje bezpečnostní rizika v počítačových sítích a zaměřuje se na prevenci těchto rizik. Dále se zabývá nastavením a správou Active Directory v prostředí MS Windows Server 2008.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hořejš Jan Ing. (11.11.2012)

Studenti budou umět:

Rozlišovat role a fungování jednotlivých síťových zařízení podle vrstev OSI modelu

Používat aktivní síťové prvky, nastavovat statické a dynamické směrování, konfigurovat Access listy a VLAN

Spravovat a implementovat Active Direktory v prostředí MS Windows Server 2008

Literatura -
Poslední úprava: Hořejš Jan Ing. (16.11.2012)

Z:Naren Mehta, Rus Healy, Wendell Odom: Směrování a přepínání sítí, Computer Press, Praha, 2009, ISBN: 9788025125205

Z:William R. Stanek: Active Directory. Computer Press, Praha, 2009, ISBN: 978-0735626485

D:Rita Pužmanová: TCP/IP v kostce, Koop, České Buějovice, 2004, ISBN: 978-80-7232-388-3

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)

http://www.microsoft.com

Sylabus -
Poslední úprava: Hořejš Jan Ing. (11.11.2012)

1. IPv4 protokol souhrn a adresování pomocí VLSM

2. Aktivní síťové prvky a jejich rozdělení funkcí podle vrstev OSI modelu (přepínač, směrovač, firewall)

3. Směrovací tabulka, CIDR, statické směrování

4. Dynamické směrování - protokol RIP, EIGRP

5. Dynamické směrování - protokol OSPF

6. Nastavení zabezpečení sítě pomocí Access listů

7. Volba, použití a nastavení přepínačů, STP protokol

8. Bezpečnostní nastavení přepínačů, použití VLAN

9. MS Windows Server 2008 Active Directory - základní pojmy

10. MS Windows Server 2008 Active Directory - instalace

11. MS Windows Server 2008 Active Directory - objekty

12. MS Windows Server 2008 Active Directory - Group Policy

13. MS Windows Server 2008 Active Directory - rozlehlé sítě

14. Protokoly elektronické pošty SMTP, POP3, IMAP, MS Exchange - nastavení, vlastnosti

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Hořejš Jan Ing. (11.11.2012)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět Operační systémy a počítačové sítě (N445009)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)

N445009 Operační systémy a počítačové sítě

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 100

 
VŠCHT Praha