PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Inženýrská optimalizace - N445061
Anglický název: Engineering Optimization
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=57
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Hanta Vladimír Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M445011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (01.07.2013)

Studenti budou umět:

  • formulovat optimalizační problémy
  • řešit základní i pokročilé optimalizační úkoly v různých výpočetních prostředích
  • používat různé druhy optimalizačních programů a nástrojů

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (01.07.2013)

R: Venkataraman P.: Applied Optimization with MATLAB Programming. Wiley, New York 2002, 0-471-34958-5

R: Himmelblau, D. M.: Applied Nonlinear Programming. McGraw-Hill, New York 1972, 0-07-028921-2

A: Rao, S. S.: Engineering Optimization. Theory and Practice. Wiley, New York 1996, 0-471-55034-5

A: Goldberg, D.: Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley, 1989, 0-201-15767-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (15.11.2012)

http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=57

http://www.mathworks.com/products/optimization/

http://www.mathworks.com/products/global-optimization/

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/index?term=tag%3A%22optimization%22

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (22.06.2009)

1. Optimization process, concepts and goals, general scheme and basic elements

2. Classical analytical theory of extremes, non-classical applications

3. Linear programming

4. Simplex method

5. Quadratic programming

6. Non-linear programming, one-dimensional and multidimensional seeking

7. Gradient and non-gradient methods

8. Optimization methods with equality and inequality constraints, multiple criteria decision making.

9. Optimization of multistage processes, dynamical programming, maximum principle

10. Variation calculus

11. Combinatorial optimization, graph optimization methods

12. Discrete optimization, branch and bound method

13. Stochastic optimization, simulated annealing method

14. Genetic algorithm, evolution algorithm, taboo search algorithms

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hanta Vladimír Ing. CSc. (15.11.2012)

Aplikace výpočetní techniky, Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 40
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha