PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Procedurální programování - N445062
Anglický název: Procedural Programming
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M445012
Pro druh:  
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445012
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. (01.09.2009)
Předmět je zaměřen na obecné znalosti nutné pro vývoj algoritmů, jejich zpracování a následnou verifikaci. Součástí je prezentace základních principů procedurálního programování, jazykových struktur, konstrukce příkazů a datových typů včetně zásad návrhu a realizace vybraných algoritmických struktur. Cílem je v prostředí Matlab ukázat principy a metody procedurálního programování a royvinout praktické návyky řešením rozmanitých úloh.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

Modulárně programovat v prostředí MATLABu

Navrhnout, realizovat a používat vlastní třídy objektů v MATLABu

Vytvořit grafické uživatelské rozhraní (GUI) v prostředí MATLABu

Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ445 (30.09.2013)

R:Moore H., MATLAB for Engineers, Prentice Hall, 2007

R:Sedgewick R.: Algorithms, Addison-Wesley, Reading, 1988

Studijní opory -
Poslední úprava: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

interní studijní materiály

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. (11.09.2013)

1 Modular programming, function, procedure, script, multi-dimensional array

2 Structured variable and list, queue, stack, and tree structure realization

3 Basic data types, properties, operators, functions, conversions, plus local and global variables

4 Flow control, exceptions, recursion, divide et impera principle

5 Object oriented programming: class, object, property, encapsulation, necessary methods

6 Object oriented programming: methods, their runing, operators, inheritance

7 Object oriented programming: application wideness on examples

8 GUI: graphical objects and their interactive generation

9 GUI: graphical objects and event. driven programming

10 GUI: cooperation with application software and examples of complex solutions

11 Processing of text and binary files

12 Formated input and output

13 Advantages and disadvantages of modular approach

14 Comparative evaluation of procedural programming techniques

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Znalost MATLABu na základní úrovni.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)

Algoritmizace a programování

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1,5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha