PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Modelování systémů - N445065
Anglický název: System Modelling
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Finkeová Jana Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)
The course is orientated to some selected physical phenomena and creating their models. Theoretical system description via ODE and PDE is combined with their computer evaluation and visualization in MATLAB environment (SIMULINK, COMSOL) including data export and import. The problems are selected from basic physics, heating transfer and chemical engineering.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

Studenti budou umět:

  • řešit obecné a parcialní diferenciální rovnice z oblasti Chemického inženýrství a Bioinženýrství v prostředí Matlab a Simulink pomocí vestavěných nástrojů i numerických metod.
  • základní nastavení a zjednodušení úlohy pro modelování v programu Comsol Multiphysics
  • vyhodnotit úlohu a zvážit vhodnost modelu pro použití v praxi.
Literatura -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

Z:Zimmermann W.B.J.,Multiphysics Modelling with Finite Element Method,World Scientific Publishing,2006,9789812568434

D:Karban P.,Výpočty a simulace v programech MATLAB a SIMULINK,Computer Press,2006,9788025114483

Studijní opory -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

videa pro výuku diferenciálních rovnic http://www.khanacademy.org/math/differential-equations

elektronická učebnice bioprocesů http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mb/index.htm

tutorial videa pro Comsol Multiphysics http://www.comsol.com/video

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

1. Modeling principles, mathematical description of systems, simplification, application

2. Models via Simulink, general blocs, data import and export, visualization

3. ODE solving methods, numeric and symbolic solution

4. Dynamics of mechanical systems, physical phenomena modeling

5. Electric systems modeling

6. Heating transfer modeling ODE with edge condition

7. Bio-technologic models and their realization in SIMULINK

8. Physical phenomena modeling via COMSOL Multiphysics.

9. PDE system description, solution principles

10. Geometric models, their transformation, variables and expressions

11. Edge conditions

12. Method selection, solution, visualization

13. Physical application

14. Complex project

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

Matematika II, Chemické inženýrství

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 60

 
VŠCHT Praha