PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Virtuální realita v inženýrství - N445067
Anglický název: Virtual Reality in Engineering
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Procházka Aleš prof. Ing. CSc.
Cejnar Pavel RNDr. Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (06.11.2008)
Předmět je zaměřen na vybrané metody třírozměrného modelování včetně metod rozpoznávání objektů a užití virtuální reality pro konstrukci virtuálních těles a scén. Součástí předmětu je i seznámení s elementy počítačového vidění v informatice. Předmět zahrnuje dále vlastnosti jazyka VRML a propojení s vybranými elementy webovských aplikací. Vývojovým prostředím je systém MATLAB a jeho knihovny.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (07.08.2013)

Studenti budou umět

  • aktivně používat jazyk VRML pro tvorbu 3D modelů
  • tvořit statické a dynamické virtuální modely
  • efektivně používat algoritmické a matematické nástroje 3D modelování
Literatura - angličtina
Poslední úprava: TAJ445 (30.09.2013)

R:Žára J.,Laskavý průvodce virtuálními světy,Computer Press,Brno,1999,8072261436

A:Žára J.,Jazyky pro popis virtuální reality,učební text ČVUT,Praha,2000,8001021009

A:Zrzavý J.,VRML - tvorba dokonalých www stránek,Grada,Praha,1999,8071696439

A:Grepl R.,Modelování mechatronických systémů v Matlab/SimMechanics,BEN,Praha,2007,9788073002268

Studijní opory -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (07.08.2013)

http://www.cortona3d.com

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (07.08.2013)

1 Definition of virtual reality, basic principles of the control of virtual world, Avatar. VRML viewers.

2 Principles of the 3D world creation, basic algorithms and their mathematical background.

3 Homogeneous axis, geometric transforms in the 3D. Illuminated models.

4 Static scenes modelling in the VRML, file structure, graph of the scene, attributes, prototypes, VRML a HTML

5 Nodes of geometric bodies.

6 The node transform and its attributes.

7 Appearance of geometric bodies. Text processing.

8 Group and son nodes.

9 The use of illumination sources.

10 Time dependent nodes.

11 Associated nodes. Interpolators.

12 The survay of tools for the 3D modelling.

13 CASE STUDY 1 - design of the static virtual world.

14 CASE STUDY 2 - design of the dynamic virtual world.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (07.08.2013)

Matematika I, Počítačová grafika

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (07.08.2013)

Studenti zpracovávají v průběhu semestru 2 projekty (min. 30 bodů), z ústní části zkoušky a projektů je nutno získat minimálně 50 bodů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 60
Zkouškový test 30

 
VŠCHT Praha