PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Projekt programu inženýrská informatika III - N445082
Anglický název: Engineering Informatics: Project III
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mudrová Martina Ing. Ph.D.
Záměnnost : N453007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)
Cílem je umožnit studentům řešit úlohy rozsáhlejšího charakteru v oblasti inženýrské informatiky. Konkrétní zadání projektů vypisují vždy akademičtí pracovníci v daném ak. roce. Projekt je uzavřen písemnou zprávou a prezentací výsledků práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Studenti budou umět:

Zpracovat literární rešerši na zadané téma

Formulovat délčí postupné úkoly a konzultovat je s vedoucím projektu

Vypracovat písemnou zprávu o řešení zadaného problému

Kriticky hodnotit vlastní dosažené výsledky

Ústně prezentovat výsledky své práce

Literatura -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

Z:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ445 (16.11.2012)

CSN ISO 690

CSN ISO 690-2

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)

1. Formulace cílů projektu

2. Průběžná práce na dílčích úlohách, komunikace s vedoucím práce, práce s literárními zdroji,

3. Hodnocení dosažených výsledků

4. Tvorba zprávy o řešení projektu

5. Ústní prezentace výsledků projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ445 (01.07.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 40
Protokoly z individuálních projektů 60

 
VŠCHT Praha