PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Robotické systémy - N445084
Anglický název: Robotic Systems
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Vyšata Oldřich MUDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.11.2012)
Robotické systémy jsou předmět, který si klade za cíl seznámit studenty s moderními přístupy a využitím robotiky v technologické a biomedicínské praxi. Nedílnou součástí předmětu jsou individuální a skupinové projekty, kde student nové znalosti aplikuje při komunikaci a řízení mobilního autonomního robota nebo robotického manipulátoru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ445 (22.08.2013)

Studenti budou umět:

  • ovládat a navigovat mobilní roboty a jejich skupiny
  • ovládat robotické manipulátory s více stupni volnosti
Literatura -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (15.11.2012)

Z: An-Chyau,H.,Ming-Chih,Ch.,Adaptive Control of Robot Manipulators, World Scientific, New Jersey,2010,109814307416

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: TAJ445 (22.08.2013)

www.mindstorms.lego.com/

www.ni.com

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: TAJ445 (22.08.2013)

1) Introduction to the course, groups, functions, sensors

2) Robotic manipulators, schemes, degrees of freedom.

3) Kinematics of robots, translation, rotation.

4) Transformation matrix.

5) Mobile robots - autonomous, controlled.

6) Robot navigation, feedforward and feedback control.

7) Paradigms of robot control.

8) Biologically inspired robot control.

9) Reactive paradigm.

10) Implementation.

11) Advanced sensors.

12) Hybrid architecture.

13) Multiagent robotic systems

14) Lokalization, maps

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (07.11.2012)

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Průběžné a zápočtové testy 60

 
VŠCHT Praha