PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Řemeslné techniky III - N700004
Anglický název: Handicraft Techniques III
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Kmošek Jiří Ing.
Podaný Miloslav
Krajíček Milan MgA.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: B700004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností dle oboru studenta. Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností v ručních technikách textilní tvorby - v šité a paličkované krajce, výšivce a tkaní. Odborně praktický charakter je zaměřený na rozvíjení řemeslných dovedností, potřebných pro konzervování - restaurování objektů z textilních materiálů. Součástí práce jsou rozbory vazeb, vypracování technické dokumentace s využíváním AVT, práce s odborným textem.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Students will be able to:

 use craftsman skills according to their specialisation

 use craftsman skills for conservation

 make a replica of historical objects according to their specialisation

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Restaurování-konzarvování objetů z textilních materiálů:

Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Studijní materiály u vyučujícího.

Metody výuky
Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)

Obor: konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

D Géciová-Komorovská,V. - Slovenská lúdová paličkovaná čipka. Bratislava: Alfa, 1989.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Chlupová,A. a kol. - Slovenská lúdová výšivka Bratislava: Alfa, 1985.

D Jánošovová.M; a kol.- Malované jehlou Praha: Práce, 1985.

D Kraatz,A. - Dentelles. Paris 1988.

Z Kybalová,L. - Orientální koberce. Praha. ARTTIA 1969.

Z Langhammerová,J. - Lidová krajka v Čechách a na Moravě. Strážnice: ÚLK, 1992.

D Marková,E. - Slovenské l´udové tkaniny. Bratislava: VEDA, 1976.

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

D Vondrušková,A; Kaprasová,L. - Šikovné ruce. Praha: Mladá fronta, 1989

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Požadavky pro zápočet ŘEMESLNÉ TECHNIKY III. pro obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka

2. Zhotovené práce dle zadání

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování vzorků v materiálu s technickou dokumentací.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
 • Odlévání kovů
 • Tvarování a úpravy kovů za tepla
 • Dělení a tvarování kovů za studena
 • Spojování kovových materiálů
 • Povrchové úpravy kovů a jejich fixace
 • Zpracování drahých kamenů a dalších nekovových materiálů

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:

 • Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem
 • Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla
 • Sklo - plošné techniky - malba skla
 • Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž
 • Keramika - modelování figurální keramiky
 • Modelování duté keramiky
 • Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem
 • Plošné a plastické zdobení keramiky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:
 • Předtkalcovské a lidové tkaniny
 • Tkalcovské techniky
 • Paličkovaná a šitá krajka – základní a odvozené techniky
 • Paličkovaná a šitá historická krajka
 • Lidová výšivka
 • Historická výšivka

Vstupní požadavky
Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)

Zápočet z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY III. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY II.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (22.08.2013)

Řemeslné techniky I a II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha