PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semestrální práce V - N700010
Anglický název: Semestral Work V
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:9
E-Kredity: zimní s.:9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B700010
Pro druh:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Garant: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: B700010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Náplň práce je analogická náplni uvedené u bakalářské práce. Semestrální práce také slouží k ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů na konkrétních objektech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Msallamová Šárka Ing. Ph.D. (20.12.2012)

Studenti budou umět:

Připravit kvalitná materiálový průzkum zadaných studijních předmětů s využitím potřebných analyzačních metod.

Zhotovit kvalitní fotodokumentaci předmětu.

Zhodnotit na základě výsledků materiálového průzkumu stav restaurovaného předmětu a navrhnout vhodný postup restaurátorských prací.

Na základě restaurátorského záměru předmět zrestaurovat a vyhotovit restaurátorskou zprávu (text semestrální práce).

Literatura -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

Z:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

Z:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389

D:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845

D:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006

Z: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

Z:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

Z:Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D. (07.08.2013)

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/index.html

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

Náplň semestrálních prací je volena podle studijního oboru, případně zaměření studenta.

Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Náplň prácí je analogická náplni uvedené u bakalářské práce. Semestrální práce také slouží k ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů souvisejících s konzervováním-restaurování konkrétních objektů.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

Řemeslné techniky I,II, III, IV

Fotografické techniky

Semestrální práce I,II, III, IV

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 3.5 98
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3.5 98
Obhajoba individuálního projektu 2 56
9 / 9 252 / 252
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 50

 
VŠCHT Praha