Výtvarné cvičení IV - N700019
Anglický název: Art Practice IV
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B700017
Garant: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Jašková Alina ak. Mal.
Je záměnnost pro: B700017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v plastických, grafických, malířských a fotografických studií objektů a jejich detailů podle oboru studenta..
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • využívat své grafické a výtvarné a modelační dovednosti při restaurování památek
 • provést výtvarnou, grafickou a plastickou studii objektů a jejich detailů
 • fotografovat objekty a jejich detaily

dle studijního oboru.

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:

Z: KYBALOVÁ, L., HERBENOVÁ, O., LAMAROVÁ, M.: Velký obrazový lexikon módy. Praha: Artia 1966.

Z: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

D: BALEKA, J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

D: BRAUN, J. Die liturgische Paramente in Gegenwart und Verzierung, Freiburg im Breisgau, 1924

D: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

D: Móda: z dějin odívání 18., 19., a 20. století: sbírka Kyoto Costume Institute. Praha: Slovart; Köln: Taschen, 2003. ISBN 3-8228-2624-3

D: PARRAMÓN, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

Poslední úprava: TAJ148 (05.09.2014)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie složitého figurálního reliéfu na kovu

Plast. studie reliéfu na historické památce z kovů (renesance, baroko)

Odevzdání 1 výkresu A2; st. materiály: Tvarová typologie, VOŠ Turnov

Studie prostorového figurálního motivu na kovu

Plastická stínovaná studie dle figurálního objektu památky z kovů

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: muzea, restaurátorská dílna

Studie restaurované památky

Studie potřebných detailů a celků aktuálně restaurované památky z kovů

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiál: vlastní práce

Studie obíhajícího motivu, rozvinutý plášť

Lineární či plastická studie motivů návazností na plášti nádoby, objektu

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiál: muzea, sbírky, literatura

Celkem odevzdání 4 výkresů

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Realistické studie dle předlohy v počtu 9ks.

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování zadaných úkolů.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
 • Výtvarné zpracování motivů k řemeslným technikám.
 • Plastické a grafické studie k ročníkové práci na restaurované památce; doplňování, rekonstrukce.
 • Studie lidské figury v pohybu.
 • Studie figury s drapérií.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

 • Plastické, kresebné a malířské osvojování tvaru, plasticity, perspektivy, dekoru a barvy.
 • Plastické, kresebné a malířské studie předmětů, lebky člověka a zvířete.
 • Kresba tužkou, rudkou, uhlem.
 • Malba temperovými barvami, akvarel.
 • Modelování z hlíny.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
• Realistické studie krajkářských a tkalcovských technik

• Kresebné procvičování technického zobrazování jednotlivých textilních technik

• Kresebná dokumentace historických textilií

Poslední úprava: TAJ148 (05.09.2014)
Vstupní požadavky

Zápočet z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ IV. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ III.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Studijní prerekvizity -

Výtvarné cvičení III

Poslední úprava: TAJ148 (25.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100