Výtvarné cvičení V - N700020
Anglický název: Art Practice V
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Je záměnnost pro: B700018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v plastických, grafických a malířských studií objektů a jejich detailů,včetně technického výkresu, podle oboru studenta.
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • využívat své grafické a výtvarné a modelační dovednosti při restaurování památek
  • provést výtvarnou, grafickou a plastickou studii objektů a jejich detailů
  • provést technický výkres

dle studijního oboru.

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (26.09.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (26.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie vývojové řady předmětu z kovů

Příklady historického vývoje slohově odlišných památek jednoho druhu

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiál: Tvarová typologie, VOŠ Turnov

Studie slohově dané památky

Plastická stínovaná studie slohové památky z kovů (muzea, sbírky, chrámy)

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiál: Tvarová typologie, VOŠ Turnov

Studie restaurované památky

Studie potřebných detailů a celků aktuálně restaurované památky z kovů

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiál: vlastní práce

Studie restaurované památky / technický výkres

Technický výkres, přesné rozměry, půdorys, nárys, bokorys, detaily

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiály: vlastní měření

Celkem odevzdání 4 výkresů

obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Realistické studie dle předlohy v počtu 9ks.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Plastické a grafické studie k ročníkové práci na restaurované památce; doplňování, rekonstrukce.

Studie hlavy v reliéfu.

Studie hlavy v plné plastice.

Studie motivů hlavy aplikované na památce v kovu (medaile), v glyptice (gemy, intaglie).

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
Plastické, kresebné a malířské osvojování tvaru, plasticity, perspektivy, dekoru a barvy.

Plastické, kresebné a malířské osvojování studie přírodnin, předmětů, lebky člověka, lebky zvířete, přírodnin.

Kresba tužkou, rudkou, uhlem.

Malba temperovými barvami, akvarel.

Modelování z hlíny.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Vstupní požadavky -

Zápočet z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ V. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ IV.

Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2010)
Studijní prerekvizity -

Výtvarné cvičení IV

Poslední úprava: TAJ148 (26.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100