PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Bakalářská práce - N963014
Anglický název: Bachelor Thesis
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 15
E-Kredity: 15
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/12, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B963001
Pro druh:  
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Je záměnnost pro: N963007, N963006, N963019, S963019, M963005, AB963003, AB963005, B963003, B963005, AM963005
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
Cílem bakalářské práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Sestavit literární rešerši k zadanému tématu práce, správně citovat použité literární zdroje

2. Popsat použité chemikálie, přístroje, analytické metody a počítačové programy

3. Zpracovat, interpretovat a diskutovat výsledky experimentální práce, přehledně a srozumitelně sestavit tabulky, schémata a obrázky

4. Ústně prezentovat obsah a výsledky bakalářské práce

Studijní opory
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.10.2015)

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Zpracování teoretické části bakalářské práce

2. Návrh a vypracování praktické části bakalářské práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Zásady formální úpravy bakalářské práce

6. Zásady ústní prezentace obsahu a výsledků bakalářské práce

 
VŠCHT Praha