PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nové technologie v oboru skla a keramiky - P107001
Anglický název: New Technologies in Glass and Ceramics
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP107001
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)
Předmět sestává z následujících kapitol: 5 nových technologií v oboru speciálních keramických materiálů, ze 3 technologií nových skelných materiálů a technologie speciálních cementů a koroze cementu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)

Studenti budou umět:

  • popsat nové technologie v oboru skla, keramiky a anorganických pojiv
  • aplikovat nové vědecké poznatky při vývoji nových technologií
Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)

Z: Kutzendörfer J.: Žárovzdorné materiály - 5, SiS-ČR, Praha 2008

Z: Kutzendörfer J.: Žárovzdorné materiály - 6, SiS-ČR, Praha 2007

D: Feuerfestbau, Vulkan-Verlag, Essen 1987

D: Refractories Handbook, Ginza, Tokyo 1998

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)

Přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)

1. Speciální cementy

2. Žárovzdorná vlákna

3. Tavené žárovzdorné materiály

4. Keramické kompozitní materiály

5. Sklokeramické materiály

6. Keramické supravodiče

7. Metoda sol-gel a její využití

8. Koroze betonu

9. Speciální skelné materiály

10. Energeticky úsporné stavby

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)

Písemná zkouška

 
VŠCHT Praha