PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Organická syntéza - P110003
Anglický název: Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP110003
Anotace -
Cílem předmětu je procvičit základní transformace v organické syntéze a zaměřit se na moderní postupy při zavádění a selektivních transformacích funkčních skupin včetně využití chránících skupin.
Poslední úprava: Cibulka Radek (04.07.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

aplikovat moderní metody zavádění funkčních skupiny do molekuly

transformovat, ev. odstraňovat funkční skupiny z organické molekuly

konstruovat uhlíkatý skelet složitějších sloučenin

selektivně chránit funkční skupiny ve vícefunkčních molekulách

využívat získaných znalostí pro syntézy složitějších sloučenin

Poslední úprava: Cibulka Radek (04.07.2018)
Literatura -

Z: Carey, Sundberg: Advanced Organic Chemistry, 5th Ed., Part B. Springer, New York 2007, 978-0387683461.

D: Smith, M.: Organic Synthesis, 4th Ed. Academic Press, 2016, 978-0128007204.

D: Smith, M.: March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure, 7th Ed. Wiley, 2013, 978-0470462591.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (18.06.2024)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám a seminárům u vyučujícího.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)
Sylabus -

1. Redoxní reakce v organické chemii - přehled.

2. Redukční metody a činidla v organické syntéze. Selektivita.

3. Využití oxidačních metod pro zvyšování oxidačního čísla atomu uhlíku a heteroatomů. Moderní stechiometrická a katalytická oxidační činidla.

4. Halogenace v organické syntéze - přehled přístupů, regioselektivní a chemoselektivní halogenace.

5. Alkylační a acylační reakce v organické syntéze - přehled. Alkylace a acylace u aromatických sloučenin, selektivita.

6. Selektivní alkylace jako prostředek přípravy aminů, etherů a thioetherů.

7. C-alkylace - významný prostředek pro konstrukci uhlíkového řetězce.

8. Zavádění dusíkatých funkčních skupin. Selektivita.

9. Přeměna dusíkatých funkčních skupin a jejich využití v organické syntéze.

10. Příprava a využití organoprvkových sloučenin.

11. Organokovové sloučeniny a jejich syntetické využití.

12. Eliminační reakce v organické chemii. Chemoselektivita a regioselekitivita.

13. Moderní metody přípravy a využití karbonylových a karboxylových sloučenin.

14. Chránicí skupiny v organické syntéze - přehled. Selektivita zavádění a odstraňování chránících skupin.

Poslední úprava: Cibulka Radek (04.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvování dvou průběžných testů během semestru s průměrem alespoň 50% z každého testu. Písemná část zkoušky s výsledkem alespoň 50% a ústní zkouška.

Poslední úprava: Cibulka Radek (04.07.2018)
 
VŠCHT Praha