PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Farmakologie - P111014
Anglický název: Pharmacology
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Syslová Kamila Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (11.05.2022)
Předmět Farmakologie je zaměřen na prohloubení vědomostí z obecné a speciální farmakologie. Z obecné farmakologie se předmět podrobně věnuje (1) mechanismu působení léčiva v organismu (vč. principu fungovaní receptorů) a (2) osudem léčiva v organismu. Ze speciální farmakologie se předmět věnuje (1) prohloubení znalostí ze základních skupin léčiv (např. psychofarmaka, sedativa, hypnotika), (2) seznámením se s okrajovým skupinami léčiv (např. kontrastní látky a hormonální léčiva) a novými trendy v oblasti léčiv (genová a buněčné terapie).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (11.05.2022)

Studenti budou umět:

orientovat se v základních pojmech farmakokinetiky a farmakodynamiky

principy fungování základních typů receptorů

orientovat se v léčivech a principech jejich farmakologického působení

Literatura -
Poslední úprava: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (11.05.2022)

Z: Švihovec J, et al.: Farmakologie, Grada, 2018, 978-80-247-5558-8.

D: Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Lutz Hein: Barevný atlas farmakologie, Grada, 2012, 978-80-2473-908-3. https://vufind.techlib.cz/Record/000965537

D: Lincová D., Farghali H., (editoři) et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén Praha 2002, 978-80-7262-373-0. https://vufind.techlib.cz/Record/000936174

Studijní opory -
Poslední úprava: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (11.05.2022)

https://e-learning.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (10.05.2022)

1) Farmakokinetika

2) Farmakodynamika, principy fungování receptorů

3) Látky ovlivňující vegetativní nervový systém

4) Léčiva používaná v neurologii

5) Psychofarmaka

6) Léčiva kardiovaskulárního systému

7) Léčiva dýchací soustavy a antihistaminika

8) Léčiva trávicí soustavy a antidiabetika

9) Látky ovlivňující imunitní systém

10) Protinádorová terapie

11) Hormonální léčiva

12) Kontrastní látky

13) Vitaminy

14) Genová a buněčná terapie

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Syslová Kamila Ing. Ph.D. (11.05.2022)

Přednesení prezentace na téma ze speciální farmakologie.

Úspěšné absolvování zkouškové písemky.

 
VŠCHT Praha