PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Moderní metody v analýze polymerních látek - P112007
Anglický název: Modern Methods of Analysis of Polymeric substances
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP112007
Anotace -
Předmět popisuje principy, mechanismy a limity pokročilých analytických metod charakterizace polymerních materiálů. Pozornost je věnována metodám umožňujícím jak charakterizaci mikrostruktury polymerních řetězců tak popisujícím nadmolekulární strukturu polymerních materiálů. Studenti mohou předmřt absolvovat v češkém nebo anglickém jazyce.
Poslední úprava: Merna Jan (21.09.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat principy vybraných analytických metod

Zvolit vhodnou metodu charakterizace

Posoudit kvalitu informací získaných alternativními metodami

Poslední úprava: Merna Jan (08.06.2018)
Literatura -

Z: Podzimek, S., Light Scattering, Size Exclusion Chromatography and Asymmetric Flow Field Flow Fractionation. Wiley: 2011; ISBN 978-0-470-38617-0

Z: Pethrick R.A., Dawkins J.V., Modern Techniques for Polymer Characterisation, John Wiley and Sons, 1999; ISBN 0-471-96097-7

D: Striegel, A. M.; Yau, W. W.; Kirkland, J. J.; Bly, D. D., Modern Size-Exclusion Liquid Chromatography: Practice of Gel Permeation and Gel Filtration Chromatography. Wiley: 2009, ISBN 978-0-471-20172-4

Poslední úprava: Merna Jan (08.06.2018)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons dostupné na http://pol.vscht.cz/

Poslední úprava: Merna Jan (08.06.2018)
Metody výuky -

Přednášky

Poslední úprava: Merna Jan (08.06.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1.Rozměrově vylučovací chromatografie polymerů, historie, principy, mechanismus, relativní kalibrace, univerzální kalibrace

2.Rozměrově vylučovací chromatografie s vícenásobnou detekcí, LS, viskozimetr

3.Praktické aspekty SEC analýz, analýza kopolymerů

4.Interakční chromatografie polymerů-chromatografie za kritických podmínek, adsorpční bariéry, IC s teplotním a rozpouštědlových gradientem

5.Frakcionace polymerů (FFF, TREF, CRYSTAF)

6.Hmotnostní spektroskopie polymerů (ESI, MALDI-TOF)

7.Pyrolýzní chromatografie, SPE

8.NMR polymerů (kapalná a pevná fáze)

9.Metody charakterizace termických vlastností polymerů (DSC, DMA, TGA+MS/IR),

10.Metody studia polymerních povrchů (EM, AFM)

Poslední úprava: Merna Jan (08.06.2018)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie

Poslední úprava: Merna Jan (08.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Merna Jan (08.06.2018)
 
VŠCHT Praha