Experimentální metody získávání termodynamických dat pevných látek - P126005
Anglický název: Experimental Methods of Obtaining of Thermodynamic data of Solids
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP126005
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (17.06.2018)
Cílem je přiblížit studentům vybrané metody experimentálního stanovení termodynamických vlastností zejména pevných látek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (17.06.2018)

Studenti budou umět:

Zvolit vhodné experimentální metody pro stanovení požadovaných termodynamických dat pevných látek.

Zpracovat a interpretovat experimentální data.

Ativně používat vybrané experimentální techniky.

Literatura -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (17.06.2018)

Z: Kubaschewski O., Alcock C.B., Spencer P.J.: Materials Thermochemistry, 6th edition (512 pp). Pergamon (1993), ISBN-13: 978-0080418896

D: Sarge C.M., Höhne G.W.H., Hemminger W.: Calorimetry: Fundamentals, Instrumentation and Applications (304 pp). Wiley-VCH (2014), ISBN-13: 978-3527327614.

D: Gaisford S., Kett V., Haines P.: Principles of Thermal Analysis and Calorimetry, 2nd edition (292 pp). Royal Society for Chemistry (2016), ISBN-13: 978-1-78262-051-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (17.06.2018)

Powerpointové prezentace k přednáškám.

Technická dokumentace k používaným přístrojům.

Metody výuky -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (12.09.2018)

Přednášky, semináře a individuální práce studentů

Sylabus -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (17.06.2018)

Přednášková část pokrývá následující problematiku:

1. Teoretické základy (stručné připomenutí základů termodynamiky, závislost termodynamických funkcí na teplotě, tlaku a složení systému).

2. Kalorimetrie a metody termické analýzy (teoretické základy, instrumentace, interpretace naměřených dat).

3. Rovnovážná měření (teoretické základy, instrumentace, interpretace naměřených dat).

4. Další metody (např. stanovení povrchové energie pevných látek).

V rámci experimentální části workshopu budou studenti provádět zadaná měření se vzorky různých pevných látek (kovů a jejich slitin, anorganických nekovových materiálů i organických polymerních materiálů). Součástí je i příprava těchto vzorků a jejich charakterizace před i po provedených měřeních.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc. (17.06.2018)

Absolvování ústní zkoušky a zpracování protokolu k provedeným měřením.