PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nanomateriály pro bioaplikace - P126007
Anglický název: Nanomaterials for bioapplications
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Anotace -
Předmět Nanomateriály pro bioaplikace je zaměřen na biomaterialy a jejich vývoj a jejich klasifikaci, nanobiomateriály nová generace, jejich přípravu a degradaci. Dále budou prezentovány kovové, keramické, polymerní a kompozitní biomateriály i nanobiomateriály pro tkáňové inženýrství. Budou prezentovány nanočástice ve farmacii a cílený transport léčiv, nanočástice z přírodních biopolymerů, kvantové tečky a superparamagnetické nanočástice pro diagnostiku a terapii.
Poslední úprava: Cibulková Jana (07.07.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

charakteristiku biomateriálů a jejich klasifikace, nanobiomateriály, přípravu biomaterálů, degradaci biomateriálů a jejich vlastností, kovové, keramické, polymerní a kompozitní biomateriály, biomateriály pro tkáňové inženýrství, nanočástice ve farmacii-cílený transport léčiv, nanočástice z přírodních biopolymerů, nanočástice citlivé na změny teploty a pH, kvantové tečky, superparamagnetické nanočástice pro diagnostiku a terapii

Poslední úprava: Švorčík Václav (09.05.2022)
Literatura -

D S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.

D S.S.R. Kumar Challa (Ed.): Nanomaterials for Medicial Diagnosis and Therapy. Wiley-VCH, 2007.

D M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2017.

Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/

Poslední úprava: Švorčík Václav (09.05.2022)
Studijní opory -

Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám jsou dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/.

Poslední úprava: Švorčík Václav (09.05.2022)
Sylabus -

1. Biomaterialy a jejich vývoj, charakteristika biomateriálů a jejich klasifikace.

2. Nanobiomateriály - nová generace biomaterálů, vliv „nanorozměru“.

3. Příprava biomaterálů.

4. Degradace biomateriálů a jejich vlastnosti.

5. Kovové a keramické biomateriály.

6. Polymerní a kompozitní biomateriály.

7. Nanobiomateriály pro tkáňové inženýrství.

8. Nanočástice ve farmacii - cílený transport léčiv, fyzikálně-chemické charakteristiky.

9. Syntetické biodegradabilní polymerní nanočástice.

10. Nanočástice z přírodních biopolymerů (micely, liposomy, polysacharidy).

11. Nanočástice citlivé na změny teploty a pH.

12. Kvantové tečky - moderní fluorescenční markery.

13. Superparamagnetické nanočástice pro diagnostiku a terapii.

14. Nanotechnologie uhlíku pro transport léčiv (nanotuby, nanodiamanty).

Poslední úprava: Švorčík Václav (09.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Poslední úprava: Švorčík Václav (09.05.2022)
 
VŠCHT Praha