PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Petrochemie - P215001
Anglický název: Petrochemistry
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kubička David prof. Ing. Ph.D., MBA
Je záměnnost pro: AP215001
Anotace -
Předmět si mohou zapsat jen studenti DSP, kteří neabsolvovali v magisterském studiu předmět M215003 Petrochemie. Předmět seznamuje studenty s výrobou a využitím nejdůležitějších velkotonážních chemikálií, které se vyrábějí hlavně z ropných frakcí a zemního plynu. Absolventi získají přehled o výrobě a využití etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, amoniaku a dalších látek.
Poslední úprava: Blažek Josef (26.10.2018)
Výstupy studia předmětu -

Po absolvování předmětu se studenti budou orientovat v surovinové základně pro výrobu velkotonážních organických chemikálií, budou rozumět postupům výroby velkotonážních organických chemikálií a uplatnění těchto chemikálií při výrobě různých plastů, kaučuků, pryskyřic, vláken, detergentů a dalších důležitých produktů.

Poslední úprava: Blažek Josef (26.10.2018)
Literatura -

Z: Meyers R. A. (Editor-in Chief): Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw-Hill, 2005, ISBN 0-07-141042-2

Z: Weissermel K., Arpe H. J.: Industrial Organic Chemistry. 3rd edition, VCH, A Wiley Company, Weinheim, Federal Republic of Germany, 1997, ISBN 3-527-28838-4

D: Wittcoff H. A., Reuben B. G.: Industrial Organic Chemicals. John Wiley and sons, Inc., New York, USA, 1996, ISBN 0-471-54036-6

D: Chauvel A., Lefebvre G.: Pertochemical Processes, Technical and Economic Characteristics. Éditions Technip, 1989, ISBN 2-7108-0561-8

Poslední úprava: Blažek Josef (26.07.2018)
Studijní opory -

Blažek J., Lederer J., Herynk T.: Petrochemie. Interní učební texty poskytované studentům v elektronické formě

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Poslední úprava: Blažek Josef (18.07.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Blažek Josef (18.07.2018)
Sylabus -

První blok předmětu je věnován přehledu surovin a výrobě základních petrochemikálií, tj. etylenu, propylenu, benzenu, toluenu xylenům. Druhý blok výuky je věnován využití těchto základních petrochemikálií při výrobě dalších velkotonážních chemikálií, které se používají při výrobě různých plastů, kaučuků, pryskyřic, vláken, detergentů a dalších důležitých produktů. Ve třetím bloku je probírána výroba vodíku, syntézních plynů (vodík + oxid uhelnatý) a využití těchto plynů při výrobě uhlovodíků, amoniaku a metanolu, a využití těchto chemikálií. Čtvrtý blok je věnován výrobě a využití tenzidů, acetylenu a naftalenu.

Poslední úprava: Blažek Josef (26.10.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Blažek Josef (18.07.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

2 průběžné testy

Zkouškový test

Poslední úprava: Blažek Josef (26.10.2018)
 
VŠCHT Praha