PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Pokročilé dekontaminační technologie - P240004
Anglický název: Advanced Decontamination Technology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kubal Martin prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AP240004
Anotace -
Předmět nabízí studentům komplexní okruh znalostí z oblasti nápravy ekologických škod vázaných na horninové prostředí, případně na kontaminované stavební konstrukce. Předmět je strukturován do třech segmentů: 1) standardní sanační technologie, 2) pokročilé sanační technologie, 3) legislativní a adminstrativní aspekty nápravy ekologických škod. Absolvent předmětu získá základní inženýrské znalosti umožňující navrhování a technickou přípravu sanačních technologií určených pro nápravu ekologických škod.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět v souladu se sylabem aplikovat rozsáhlý encyklopedický aparát z oblasti sanačních technologií na problematiku kontaminovaných zemin a znečištěné podzemní vody. Dále se budou orientovat v aktuálních administrativních a legislativních mechanismech souvisejících s nápravou ekologických škod.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Literatura -

Z: V. Matějů a kol.: Kompendium sanačních technologií, Vodní zdoje Ekomonitor, s.r.o., Chrudim, 2006, ISBN: 80-86832-15-5.

D: R. Stegmann a kol.: Treatment of Contaminated Soil, Springer 2001, ISBN:3-540-41736-2.

D: J. Kuo: Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation, Lewis Publishers 1998, ISBN: 1-56670-238-0.

Poslední úprava: Březina Milan (17.11.2018)
Studijní opory -

http://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Poslední úprava: Březina Milan (16.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky, konzultace, samostudium

Poslední úprava: Březina Milan (17.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Březina Milan (17.11.2018)
Sylabus -

Správní a právní aspekty sanace starých zátěží

Úvod do problematiky starých ekologických zátěží

Kontaminované zeminy - klasifikace a základní charakteristiky

Fyzikálně-chemické základy sanačních technologií

Chemicko inženýrské základy sanačních technologií

Analýza rizika

Venting, Sanační čerpání, Bioremediace, Přirozená atenuace

In-situ chemická oxidace, In-situ chemická redukce

Termické sanační metody

Membránové procesy

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou

Poslední úprava: Březina Milan (17.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Březina Milan (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška nebo hodnocená prezentace na určené téma

Poslední úprava: Březina Milan (17.11.2018)
 
VŠCHT Praha