PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Posuzování životního cyklu - P240006
Anglický název: Life Cycle Assessment
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Je záměnnost pro: AP240006
Anotace -
Předmět je určen pro hlubší pochopení souvislostí hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb či technologií metodou posuzování životního cyklu.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti

  • budou schopni vypracovat vlastní studii LCA;
  • budou znát legislativní souvislosti problematiky LCA;
  • budou mít zkušenost s profesionálním LCA software.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Literatura -

Kočí, V.: Environmentální dopady, Posuzování životního cyklu, skripta, VŠCHT Praha, 2013

Kočí, V.: Posuzování životního cyklu, Ekomonitor, Chrudim, 2009, ISBN 978-80-86832-42-5. pp. 263.

M.A. Curran: Life Cycle Assessment Student Handbook, Wiley

Baumann, H. and A.M. Tillman, The Hitch Hiker´s Guide to LCA2004, Lund: Studentlitteratur.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Sylabus -

1. Principy LCA

2. Vztahy mezi LCA, LCT a oběhovou ekonomikou

3. Sběr inventarizačních dat.

4. Definice cílů

5. Definice rozsahu

6. Inventarizační analýza

7. Alokace

8. Hodnocení dopadů životního cyklu

9. Charakterizační modely

10. Tvorba procesů

11. Definice materiálových a energetických toků

12. Tvorba produktového schématu a úprava hranic systému

13. Výpočty výsledků indikátorů kategorií dopadu

14. Interpretace LCA

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Prezentace projektu zakončená ústní zkouškou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.05.2018)
 
VŠCHT Praha