PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Odborný seminář z biochemie a mikrobiologie - P320018
Anglický název: Seminar in Biochemistry and Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Další informace: http://Vyučován od letního semestru 2021/2022
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D.
Záměnnost : D320002
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (09.07.2020)
Seminář vedený formou minikonference bude zahrnovat přednášky doktorandů o záměrech a výsledcích jejich disertačních prací z oblasti biochemie a mikrobiologie. Hlavním přínosem předmětu bude vedle sumarizace dosavadních výsledků i rozsáhlá odborná diskuze s kolegy, odbornou komisí i externisty pozvanými na tyto přednášky.
 
VŠCHT Praha