PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů - P323001
Anglický název: Gas Chromatography in Analysis of Foods and Natural Products
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Maštovská Kateřina Ing. Ph.D.
Záměnnost : D323006
Je záměnnost pro: AP323001
Anotace -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (21.08.2018)
Výuka předmětu je zaměřena na představení strategie nastavení jednotlivých parametrů při vývoji a implementaci metod využívajících plynovou chromatografii (GC) pro stanovení kvality, chemické bezpečnosti a autenticity potravin či přírodních produktů, pozornost je věnována i aplikaci této techniky pro sledování transferu různých skupin kontaminantů v potravních řetězcích a hodnocení expozice člověka. Prezentovány jsou moderní nástřikové techniky, strategie výběru vhodných chromatografických kolon a detektorů (zejména hmotnostně-spektrometrických) pro danou aplikaci. Diskutovány jsou principy cílové analýzy i necílového screeningu včetně interpretace generovaných dat, pozornost je též věnována otázkám zajištění jejich kvality.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (21.08.2018)

Rozsáhlé a mnoha příklady podložené teoretické znalosti získané v rámci výuky předmětu studentům umožní rychlé pokroky při realizaci experimentů využívajících plynovou chromatografii a to jak na úrovni optimalizace a implementace potřebných analytických metod, tak i při interpretaci generovaných dat. Přínosem získané odborné kompetence bude i schopnost důsledně hodnotit/zajistit jejich kvalitu.

Literatura -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (23.08.2018)
 • Advanced Gas Chromatography¸ Progress in Agricultural, Biomedical and Industrial Applications (M. A. Mohd, editor); ISBN: 978-953-51-0298-4
 • The Troubleshooting and Maintenance Guide for Gas Chromatographers (D. Rood); ISBN-13: 978-3527313730
 • Handbook of Food Analysis Instruments(S. Otles, editor); ISBN 9781420045666
 • Handbook of Advanced Chromatography / Mass Spectrometry Techniques (M. Holcapek, W. C. Byrdwell, editors); ISBN: 9780128117330

odborná literatura - konkrétní aplikace, přeedledové články na Web of Science

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (19.07.2018)

Nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (21.08.2018)
 • Vymezení oboru plynové chromatografie, příprava vzorků
 • Kolony pro GC, vliv parametrů a nastavených podmínek na separační účinnost
 • Nástřikové techniky a jejich optimalizace
 • Hnotnostně spektrometrické (MS) a další GC detektory, optimalizace jejich provozu
 • Dvourozměrná GC, optimalizace volby a nastavení systému
 • Strategie identifikace a kvantifikace v GC/MS, necílový screening
 • Matriční efekty a možnosti jejich eliminace
 • Příklady praktických aplikací - případové studie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.05.2018)

Nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (21.05.2018)

Úspěšné absolvování ústní zkoušky.

 
VŠCHT Praha