PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemometrika - P402002
Anglický název: Chemometrics
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Jiné [HT]
Počet míst: 10 / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP402002
Anotace -
Aplikace pokročilých statistických metod (vícerozměrná pozorování, metody rozpoznávání vzoru, regresní analýza) pro zajištění kvality analytických výsledků a optimalizaci analytických metod.
Poslední úprava: Kania Patrik (01.08.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti doktorandského studia budou umět:

Používat vícerozměrné statistické metody

Používat lineární a nelineární regresi

Vyhodnocovat epidemiologické studie

Interpretovat výsledky měření

Poslední úprava: Kania Patrik (01.08.2018)
Literatura -

Z: KVALIMETRIE 16 (Statistické metody v metrologii a analytické chemii), EURACHEM-ČR, 2009

Z: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry (6th Edition), ISBN-13: 978-0273730422, Pearson, 2010

D: Probability & Statistics for Engineers & Scientists, ISBN 978-0-321-62911-1, Pearson, 2012

Poslední úprava: Setnička Vladimír (12.10.2018)
Sylabus -

1. Úvod do vícerozměrných metod

2. Optimalizace jednorozměrných měření

3. Optimalizace vícerozměrných měření

4. ANOVA

5. MANOVA

6. Metoda hlavních komponent

7. Lineární diskriminační analýza

8. Korespondenční analýza

9. Interpretace epidemiologických studií

10. Programový soubor XLSTAT

11. Programový soubor UNSCRAMBLER

12. Regresní analýza

13. Nelineární regrese

14. Komplexní projekt - zadání a výklad

Poslední úprava: Setnička Vladimír (21.10.2018)
Vstupní požadavky -

Žádné

Poslední úprava: Kania Patrik (17.08.2018)
Studijní prerekvizity -

Kurz není vhodný pro studenty, kteří již absolvovali předmět M402018 (N402042) Analytická chemometrika.

Poslední úprava: Záruba Kamil (10.10.2018)
 
VŠCHT Praha