PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inženýrská kinetika a heterogenní reaktory - P409002
Anglický název: Engineering Kinetics and Heterogeneous Reactors
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kočí Petr prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP409002
Anotace -
Předmět zahrnuje diskusi reakční kinetiky homogenních i heterogenních reakcí, popis transportních procesů u reakcí katalyzovaných tuhými látkami, nekatalytické reakce tuhá fáze-tekutina, deaktivaci katalyzátorů,reakce plyn- tekutina, modelování vsádkových,trubkových a míchaných průtočných reaktorů, studium charakteru toku v reaktorech, reaktory s fluidní vrstvou a multifázové reaktory. Součástí studia je řešení příkladů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice chemických reaktorů.

Rozumět transportním a reakčním dějům probíhajícím v různých typech reaktorů.

Zapisovat a řešit matematické modely heterogenních chemických reaktorů.

Orientovat se v moderních technologiích využívajících heterogenní reaktory.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Literatura -

Froment, Bischoff, De Wilde: Chemical Reactor Analysis and Design, J.Wiley,2011

Poslední úprava: Jahoda Milan (14.11.2018)
Sylabus -

1. Základy reakční kinetiky

2. Kinetika heterogenních katalytických reakcí

3. Transportní procesy při heterogenní katalýze

4. Nekatalytické reakce mezi pevnými a plynnými fázemi

5. Deaktivace katalyzátoru

6. Reakce mezi plynnými a kapalnými fázemi

7. Modelování chemických reaktorů

8. Vsádkový a polovsádkový reactor

9. Reaktor s pístovým tokem

10. Ideálně míchaný průtočný reactor

11. Reaktor s nehybnou katalytickou vrstvou

12. Charakterizace toku průtočným systémem

13. Fluidní reaktor

14. Vícefázový reactor

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Vstupní požadavky

Základní obecné znalosti organické a anorganické chemie, matematiky, fyziky, fyzikální chemie a chemického inženýrství.

Schopnost programování v alespoň jednom programovacím jazyce pro technické výpočty, MatLab, Maple, C++, Fortran, ...

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
Studijní prerekvizity

Nutné:

Chemické inženýrství I, Matematika I, Fyzikální chemie I

Doporučeno:

Chemické inženýrství II, Matematika II, Fyzikální chemie II

Poslední úprava: Pátková Vlasta (28.05.2018)
 
VŠCHT Praha