PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Neutronové aplikace ve výzkumu objektů kulturního dědictví - P502001
Anglický název: Neutron Applications in the Research of Cultural Heritage Objects
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Štefánik Milan Ing. Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
Předmět seznámí studenty doktorského studia s neutronovými aplikacemi v oblasti ochrany a studia hmotného kulturního dědictví. Přednášky začínají úvodem do problematiky využití neutronových aplikací ve výzkumu hmotného kulturního dědictví a popisem vlastností neutronů, přehledem zdrojů neutronů a neutronových interakcí. Dále jsou podrobně probírány jednotlivé radioanalytické metody využívající neutrony - neutronová aktivační analýza, neutronová rezonanční analýza, metody využívající rozptyl neutronů, neutronová aktivační autoradiografie a neutronové zobrazování (neutronová radiografie a tomografie). Přednášky jsou doplněny laboratorními cvičeními na školním reaktoru VR-1 a v jeho laboratořích.
Literatura
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Z: Kardjilov, N., Festa, G., Neutron Methods for Archeology and Cultural Heritage, Springer Nature, 2016, ISBN 978-3-319-33161-4

Z: Tsoulfanidis, N., Landsberger, S., Measurement and Detection of Radiation, 4th edition, CRC Press, 2015, ISBN 978-1482215496

Z: Alfassi, Z.B.: Activation Analysis, CRC Press,Inc., Florida, 1990, ISBN 08493-4583-9

Z: Anderson, I. S. - McGreevy, R. L. - Bilheux, H. Z. (Eds.): Neutron Imaging and Applications, A Reference for the Imaging Community, Springer, 2009, ISBN: 9780387786926

D: IAEA Radiation Technology Series No. 2, Nuclear Techniques for Cultural Heritage Research, IAEA, 2011, ISBN 978-92-0-114510-9

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Osnova předmětu – přednášky

1. Úvod do využití neutronových aplikací ve výzkumu hmotného kulturního dědictví

2. Neutronová aktivační analýza

3. Neutronová rezonanční analýza

4. Metody využívající rozptyl neutronů

5. Neutronová aktivační autoradiografie

6. Neutronové zobrazování (neutronová radiografie a tomografie)

Osnova předmětu – laboratoře

1. Kvalitativní neutronová rezonanční analýza v praxi - analýza vzorků kulturního dědictví

2. Kvantitativní instrumentální neutronová aktivační analýza v praxi - analýza vzorků kulturního dědictví

3. Neutronová aktivační autoradiografie v praxi - analýza vzorků kulturního dědictví

4. Neutronové zobrazování v praxi - neutronová radiografie vzorků kulturního dědictví

Klíčová slova: neutronové aplikace, neutronová aktivační analýza, autoradiografie, neutronové zobrazování, neutronová radiografie, neutronová tomografie, neutronová rezonanční analýza, neutronová difrakce, studium kulturních památek

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

ústní zkouška

 
VŠCHT Praha