PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Individual Project 2 - S105022
Anglický název: Individual Project 2
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)
The aim of the course is to introduce students to the systematic laboratory work. Students pass the characteristic work in various laboratories of the department and get to know with the basic experimental techniques of membrane characterization and membrane processes.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

Students will be able to:

• conduct a given experiment

• evaluate acquired data

• prepare more extensive laboratory report

Literatura - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

according to instructions of work supervisor

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

http://uat.vscht.cz/cz/ke-stazeni/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

1. Permeability of membranes for gas separation

2. Selectivity of membranes for gas separation

3. Texture characteristic of membrane materials - ASAP, BET

4. Texture characteristic of membrane materials - mercury porosimetry

5. Ion selective membrane conductivity determination

6. Determination of the PEM fuel cell operational characteristics

7. Characterization of a PEM water-electrolyzer

8. Electrodialysis

9. Excursion: membrane preparation

10. Excursion: membrane process

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

Laboratory of Chemistry, Laboratory of Physical Chemistry

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

Student gives her/his report to supervisor of each work and she/he obtains the summary evaluation from guarantee of this course.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha