PředmětyPředměty(verze: 874)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Glass Technology - S107016
Anglický název: Glass Technology
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Němec Lubomír prof. Ing. DrSc.
Rada Miroslav Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (22.11.2012)
The course involves the fundamental chemical-engineering and technological knowledge of glass preparation, particularly by glass melting. The contemporary approaches to preparation of special glasses by modern non-melting methods are summarized in the introductory lecture. The substantial part of the course focuses on the glass melting process of industrial glasses. The individual courses are chronologically arranged according to the actual development of the glass melting process.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: VED107 (20.01.2015)

Students will be able to:

Describe the various partial melting processes on the basis of the results of experiments for the models and practical knowledge and to define the most important process parameters.

Suggest a condition for the realization of the melting process based on processes knowledge.

Use glass melting process knowledge to solve problems of glass production and preparation of laboratory glass.

Prepare the glass of given composition in laboratory conditions.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (22.11.2012)

Z: Hlaváč J.: The Technology of Glass and Ceramics, Elsevier, Amsterdam 1983. ISBN: 0-444-41577-7

D: Varshneya A.K.: Fundamentals of Inorganic Glasses, Academic Press, London 1994. ISBN:978-0127149707

D: Paul A.: Chemistry of glasses, Chapman and Hall, London 1982. ISBN:0-4412-27820-0

D: Trier W.: Glass furnaces - Design Construction and operation, SGT, Sheffield 1987. ISBN:0900682205

D: Bartuška M.(Ed.): Glass Defects, Práh, Prague 2001. ISBN:978-80-7252-217-0

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (07.12.2012)

Lecture slides

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (22.11.2012)

1. Glass raw materials and their treatment, chemical reactions in glass batch

2. Particle dissolution in the glass melt

3. Bubble removal from glass melts, gas solubilities and bubble nucleation in glass melts

4. Oxidation-reduction equilibria in glass melts

5. Dissolution of chemical inhohogeneities (cords)

6. Character of glass flow in glass melting furnaces

7. Energy consumption and melting performance of the melting space

8. The evaporation of volatile glass components during melting

9. Corrosion of refractory materials and heating electrodes by glass melts

10. Glass forming processes

11. Glass annealing

12. Coloured glasses

13. Special glasses

14. Coatings on glass

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0,5 14
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha