PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Introduction to Study of Materials - S108004
Anglický název: Introduction to Study of Materials
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (16.12.2011)

1. Introduction, solids as materials

2. Properties of materials

3. Ceramics

4. Glass

5. Inorganic binders

6. Preparation of polymers

7. Structure of polymers

8. Properties of polymers

9. Applications of polymers

10. Ferrous alloys

11. Non-ferrous alloys

12. Composites

13. Mechanical properties of materials

14. Degradation of materials

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha