PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Structural Analysis - S110006
Anglický název: Structural Analysis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D. (03.11.2019)

1. The introduction to molecular spectroscopy, basic terms and principles.

2. NMR spectroscopy, background, basic terms and the utilization area.

3. 1H NMR in organic structural analysis.

4. 13C NMR in organic structural analysis.

5. Special NMR techniques.

6. Two-dimensional NMR spectroscopy, COSY, HETCOR.

7. Infrared spectroscopy, basic terms and principles of the method.

8. Area of characteristic vibrations and the fingerprint region.

9. Possibilities of practical applications in structural analysis.

10. UV-VIS spectroscopy, basic terms and principles of the method.

11. Practical application of UV-VIS in structural analysis.

12. Mass spectrometry, principles of the method, experimental set-up.

13. Ionization techniques, sample preparation, basic principles of fragmentation.

14. Practical application of MS in structural analysis of organic molecules.

 
VŠCHT Praha