PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemical Informatics - S143013
Anglický název: Chemical Informatics
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB143001
Pro druh:  
Garant: Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (20.01.2015)
Introductory course aimed at getting basic necessary skills for work with scientific chemistry literature, chemistry and multiple-fields databases. Hands-on training are integral part of the course, ensuring required skills are properly trained.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (20.01.2015)

Students will be able to:

Understand the basics of scientific publishing process including open-access possibilities

Find and locate documents of various types - scholarly articles, books, e-books, patents, standards; use basic library services, search in catalogue

Work with reference management software, cite research literature

Use citation, factographic, structure and reaction databases on basic level, create query using logical and other operators and structure editors

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (20.01.2015)

R:Chemical Information for Chemists: A Primer. Currano, J.; Roth D., Eds.; RSC Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1039/9781782620655, 978-1-78262-065-5, DOI:10.1039/9781782620655-00001

A:Chemoinformatics. Gasteiger, J.; Engel, T., Eds. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: Weinheim, 2004. http://dx.doi.org/10.1002/3527601643, 9783527601646, DOI:10.1002/3527601643

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (20.01.2015)

1. Jirat, J. Detailed courses instructions. http://ich.vscht.cz/dokuwiki/chemicka_informatika_2011_2012

2. Jirat, J. Lecture and seminar notes for Chemical Informatics course. http://ich.vscht.cz/courses/CHEMINF-1/slides/Output/index.xhtml

3. Součková, A.; Dibuszová, E.; Znamenáček, J. Citation Generator of ICT Press. http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (20.01.2015)

Completion of individual miniproject (searching for data) is required.

Sylabus -
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.01.2012)

1. Introduction, information flow in science

2. Scholar article - structure, citations

3. Excursion in Central Library of ICT Prague

4. Boole algebra, Internet search engines, Web of Science

5. Chemical structures - representation, identifiers, structure editors

6. Chemical abstracts

7. Chemical abstracts

8. Beilstein and Gmelin

9. Tertiary information sources

10. Patents

11. Publishing process - past, present, future

12. Informatics, bioinformatics, classical informatics

13. Standards

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (20.01.2015)

none

 
VŠCHT Praha