PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Biological Waste Water Treatment - S217009
Anglický název: Biological Waste Water Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 5
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Záměnnost : N217009
Je záměnnost pro: N217009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: TAJ217 (11.02.2014)
The course starts with the description of the Czech and EU legislation for wastewater discharge. The main water and sludge line of a municipal wastewater treatment plant is described and individual operations described in detail. The course is focused on biological wastewater treatment by means of activated sludge process. The biochemical and microbial principles of activated sludge process are explained together with principles of kinetic and metabolic selection and activated sludge population dynamics. The lectures are aimed at all practical aspects of activated sludge process like oxygen transfer, aeration and mixing, flocculation and control of activated sludge settling properties, separation of activated sludge in secondary clarifiers or by means of membranes. The use of fixed-film reactor, especially for smaller communities, is described together with construction and design principles of trickling filters, rotating biological contactors and systems combining activated sludge with fixed-film. The course if finished by the description of processes covered by the term of tertiary treatment and the conditions for and possibilities of treated wastewater reuse are explained and illustrated.
Sylabus -
Poslední úprava: TAJ217 (11.02.2014)

1) Composition of municipal wastewater, Czech and EU legislation for wastewater discharge

2) Composition of the technologicla water and sludge line in municipal wastewater treatment plants

3) Wastewater pumping, screening or disintegration, grit chambers, sand and fat removal

4) Principles of gravity sedimentation, construction of primary settling tanks, chemically enhanced sedimentation

5) Biochemical principles of organic carbon removal, nitrification, denitrification and of enhanced biological phosphorus removal; microbial composition of activated sludge and biofilms

6) Kinetics of microorganism growth and substrate removal, microbial growth strategies, kinetic selection based on unbalanced growth, metabolic selection, population dynamics of activated sludge

7) Activated sludge process: principles of biomass flocculation, types of reactors according to flow and hydfraulic regime and construction materials

8) Activated sludge proces: oxygen transfer, volumetric coefficient of oxygen transfer KLa, oxygenation capacity, factors affecting oxygenation capacity, specific energy consumption

9) Activated sludge proces: diffused air aeration systems, mechanical aeration systems, combined sytems, mixing of aeration tanks, construction principles and materials used

10) Activated sludge process: biological nutrient removal, nitrification and denitrification systems, systems for biological phosphorus removal, chemical precipitation of phosphates

11) Activated sludge process: sedimentation, activated sludge separation problems, secondary clarifiers and membfrane separation of activated sludge

12) Fixed film processes: biofilm properties, trickling filters, biofilm carriers, construction and design principles

13) Rotating biofilm reactors, reactors combining suspended and fixed-film biomass

14) Operations and reactors of tertiary treatment, reuse of treated wastewater

 
VŠCHT Praha