PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Special Methods in Water Analysis - S217014
Anglický název: Special Methods in Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)
Instrumental methods used in analysis of organic and inorganic compounds in water including sample preparation are discussed: separation methods (chromatography - GC, GC-MS, HPLC, capillary isotachophoresis, ionic chromatography), spectral methods (AAS, ICP), total organic carbon (TOC), adsorbable and extractable organically bound halogens (AOX, EOX) and hydrocarbon index. Applicability of the methods is demonstrated during excursions.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

Students will have knowledge about instrumental analytical methods used for water analysis.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

J. Pawlyszin: Solid phase microextraction; theory and practice, Wiley-VCH, New York 1997, ISBN 0-471-19034-9

http://www.sciencedirect.com/

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

http://www.sciencedirect.com/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (06.02.2014)

1. Organics in water, required detection limits, principles of GC and HPLC, detection systems I

2. Organics in water, required detection limits, principles of GC and HPLC, detection systems II

3. Enrichment techniques I

4. Enrichment techniques II, analyses of pesticides, PAHs, PCBs, volatiles; derivatization techniques

5. Capillary isotachophoresis

6. Atomic absorption spectroscopy, heavy metals

7. Total organic carbon, dissolved organic carbon, purgeable organic carbon

8. Adsorbable and extractable organic halogens

9. Ionic chromatography

10. Genus probes

11. Excursion - practical examples I

12. Excursion - practical examples II

13. Excursion - practical examples III

14. Test

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

Analytical Chemistry I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 4 84 / 112
 
VŠCHT Praha