PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ecotoxicology - S240018
Anglický název: Ecotoxicology
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kočí Vladimír doc. Ing. Ph.D., MBA
Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (05.04.2012)

1. Toxicology like a scientific branch - history, definition, basic terms and relation.

2. Thinking about risk of chemicals for human.

3. Chemical individuality and toxicity. Human variability and sensitivity for poisons.

4. Types of toxic effect. Local toxic effect. Biochemical toxic effect. Immunotoxicity.

6. Mutagenity. Cancerogenity. Terratogenity.

6. Behaviour of toxic compounds in the human body.

7. Types of entry. Distribution.

8. Metabolism - types of biotransformation relations.

9. Storage. Excretion. Receptors for toxic chemicals.

10. Toxicity assessment - acute, subacute and chronic toxicity.

11. Selected inorganic toxic compounds.

12. Selected organic toxic compounds.

13. Impact of specific toxic chemicals on the environment.

14. Test

 
VŠCHT Praha