PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Biology of the Cell - S319001
Anglický název: Biology of the Cell
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AB319001
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jirků Vladimír prof. RNDr. DrSc.
Je záměnnost pro: AB319001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)
Předmět je věnován pokročilému základu hlavních témat buněčné biologie, a to se zřetelem na témata přednášená v předmětu Biologie I a Biologie II, a následně pak předmětu Mikrobiologie. Klíčovým záměrem je zdůraznění vztahu buněčné organisace (stavby) a buněčné funkce. Záměrem je rovněž budování základního slovníku odborné terminolgie a schopnosti chápání buňky jako jednobuěčného organismu i stavební/ funkční jednotky makroorganismu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)

Studenti budou umět:

Samostatně použít faktografii jednotlivých témat, a to jednak v komplexním popisu buněčné stavby prokaryotní a eukaryotní,jednak v problematice hlavních buněčných procesů,buněčné adaptaci, buněčné diferenciaci a mezinuněčných interakcí.

Samostatně pracovat s odbornou literaturou příslušné orientace.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)

Z: Cooper G., The Cell , ASM Press,2006, 978-0-87893-219-1

Z: Darnell J.,Molecular Cell Biology, Scientific American Books, 1999, 0-7167-1448-5

D: Miller R., Microbial evolution, ASM Press,2004, 978-1-55581-271-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)

http://eso.vscht.cz/predmety/N319001/

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)

1. Buněčné typy

2. Evoluce buněčného kompartmentu

3. Buněčné membrány

4. Buněčná kompartmentace

5. Autoorganizace buněčných struktur

6. Buněčná autoreprodukce a proliferace

7. Regulace buněčného cyklu

8. Architektura buněčného jádra

9. Organizace a remodelování chromatinu

10. Organizace a funkce buněčného povrchu

11. Mezibuněčné interakce

12. Buněčná adaptace a diferenciace

13. Konstrukce hybridní buňky

14. Syntetická biologie buňky

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2016)

Biologie I

 
VŠCHT Praha